We seek a lower standard of Living, for a higher quality of Life   Først når det sidste træ er fældet. Først når den sidste flod er forurenet. Først når den sidste fisk er fanget. Først da vil man opdage, at penge ikke kan spises.Indiansk ordsprog (Cree-indiansk profeti)
We seek a lower standard of Living
For a higher quality of Life

Omstilling Danmark          Omstilling Ry & Ry Skovhave

LØB ØkoByggeri       LØS ØkoSamfund

Alternativet